Algemene Voorwaarden – Verum Drinks

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE INFORMATIE

 1. De volgende voorwaarden (“Voorwaarden”) regelen het gebruik van de onlinewinkel die beschikbaar is op www.verumdrinks.com (“Winkel”)
 2. De winkel wordt gerund door Verum Nutrition BV (KvK).
 3. De kernactiviteit van Verum Nutrition is de detailhandel en groothandel in voedingspoeders via het internet. Verum Drinks biedt ook gratis diensten aan via elektronische weg, zoals een nieuwsbrief en het delen van de functionaliteiten van de online shop, inclusief interactieve formulieren voor het indienen van bestellingen.
 4. De klanten van Verum Nutrition kunnen zowel personen met volledige rechtsbevoegdheid zijn, als rechtspersonen en organisatorische eenheden zonder rechtspersoonlijkheid maar met rechtsbevoegdheid. Alle activiteiten met betrekking tot het gebruik van de Verum Nutrition diensten kunnen alleen worden uitgevoerd namens rechtspersonen en organisatorische eenheden door personen die bevoegd zijn om de entiteiten te vertegenwoordigen (“Klant”).
 5. Verum Nutrition is actief in Europa
 6. Om ten volle gebruik te maken van de diensten moeten de klanten gebruik maken van een datacommunicatiesysteem met toegang tot een internetverbinding en een webbrowser met ingeschakelde Javascript, die cookies en een e-mailadres accepteert.
 7. Het is de klanten verboden om illegale inhoud te leveren. Alle handelingen die het werk van onze winkel zouden destabiliseren, de toegang tot de inhoud of het gebruik van de winkel zouden belemmeren, zijn uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om andere acties te ondernemen ten nadele van de Verkoper, de Klanten of die hun rechten en belangen zouden bedreigen.
 8. De verkoper geeft aan dat het gebruik van het internet en elektronische diensten het risico met zich meebrengt dat er malware en ongeoorloofde toegang tot klantgegevens in een ICT-systeem en het apparaat van de gebruiker terechtkomt. Om deze risico’s tot een minimum te beperken, moeten klanten passende technische controles gebruiken, waaronder met name het gebruik van passende antivirussoftware en de bescherming van de identificatie van de gebruiker op het internet.

ONS AANBOD

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn brutoprijzen (inclusief BTW).
 2. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die worden toegevoegd aan de uiteindelijke kosten van het contract, afhankelijk van de door de klant gekozen leveringsmethode, de waarde van de bestelling en de promoties op de kosten in verband met de levering die geldig zijn op de dag van de bestelling. De Klant die een bestelling plaatst, wordt geïnformeerd over de leveringskosten, die samen de waarde van het contract vormen.
 3. Verum Nutrition doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de productafbeeldingen hun ware kleur en textuur weerspiegelen. De kleuren in de productafbeeldingen kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid als gevolg van verschillende schermresoluties waarop de afbeeldingen worden weergegeven of het gebruik van flitsers. In geval van twijfel kunt u vóór de aankoop contact met ons opnemen via hello@verumdrinks.com.
 4. Wanneer de Klant een effectieve bestelling heeft gedaan, ontvangt hij een geautomatiseerd antwoord van de online shop met een bevestiging van de ontvangst van de bestelling op het opgegeven e -mail adres. De bevestiging van de verzending wordt beschouwd als een verklaring van aanvaarding van het aanbod door Verum Nutrition, die een koopcontract betekent.
 5. Verum Nutrition behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden goederen te wijzigen, nieuwe producten in het aanbod op te nemen en promotionele activiteiten op de website te organiseren. Wijzigingen in de voorwaarden van het contract, inclusief de prijs, kunnen niet plaatsvinden nadat een Klant een bestelling heeft gedaan.

ORDERS

 1. Bestellingen kunnen door klanten elektronisch worden ingediend via hun individuele account of via hun gastaccount op www.verumdrinks.com.
 2. Het openen van een individuele account door een Klant (“Registratie”) gebeurt door het correct invullen van het registratieformulier op www.verumdrinks.com.  Het klantformulier dient het volgende aan te geven:
  1. naam en achternaam of bedrijfsnaam
  2. het adres van de woon- of vestigingsplaats
  3. het leveringsadres (indien verschillend van het adres van de woon- of vestigingsplaats)
  4. Fiscaal identificatienummer (in geval van aankopen voor zakelijke doeleinden)
  5. vaste of mobiele telefoons – voor contact
  6. e-mailadres
  7. de naam van de Klant voor het identificeren van het gebruik van de Winkel (login)
  8. wachtwoord.
  9. het plaatsen van de bestelde goederen in het winkelwagentje op de pagina en het bepalen van de hoeveelheid ervan
  10. bevestiging van persoonsgegevens en toestemming voor de verwerking van gegevens met het oog op de uitvoering van het contract
  11. het kiezen van de plaats van levering
  12. het kiezen van de plaats van betalingsmethode
  13. de keuze van de wijze van levering en de aanvaarding van de leveringskosten
  14. bevestiging van de bestelling.
 3. Door een dergelijke account aan te maken kunnen geregistreerde klanten bestellingen plaatsen zonder dat ze altijd het bestelformulier hoeven in te vullen, de status van de ingediende bestellingen kunnen volgen en de geschiedenis van hun aankopen kunnen bekijken.
 4. Bestellingen kunnen ook worden ingediend via het formulier op www.verumdrinks.com zonder dat registratie nodig is.
 5. Het plaatsen van een bestelling namens een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid komt erop neer dat de persoon die de bestelling plaatst, bevoegd is om de entiteit te vertegenwoordigen namens wie de bestelling is geplaatst. Het plaatsen van een bestelling zonder de juiste toestemming heeft tot gevolg dat de persoon die de bestelling plaatst, aansprakelijk is voor de schade die daaruit voortvloeit.
 6. Een bestelling wordt geplaatst door het uitvoeren van de volgende stappen:
  1. Selectie van producten
  2. met de geselecteerde producten overeenkomen
  3. overgaan tot betaling
  4. de betalingsgegevens correct in te vullen en de bestelling te bevestigen
  5. als de bestelling is bevestigd ontvangt u een e-mail
 7. Het indienen van een onjuist ingevuld formulier wordt niet behandeld alsof de Klant een bestelling heeft gedaan.
 8. In geval van twijfel over het indienen van het formulier met betrekking tot de juistheid van het door de klant ingevulde formulier (in het bijzonder met betrekking tot de klantgegevens), zal de winkel contact opnemen met de klant om opheldering te krijgen. Bij gebrek aan uitleg van de klant kan de winkel weigeren het contract te bevestigen en uit te voeren, wat de winkel verplicht is om de klant onmiddellijk op de hoogte te brengen.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

 1. Bankoverschrijving – overboeking van vorderingen naar de winkelrekening
 2. Krediet-/debitkaarten en overschrijvingen aanvaard via het PAYPAL-platform, uitgevoerd door de firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. met haar maatschappelijke zetel op het adres: L-1150, Luxemburg (www.paypal.com)
 3. Krediet-/debitkaarten en overboekingen die worden geaccepteerd via het Mollie-platform, uitgevoerd door het bedrijf Mollie Payments.

BEZORGING

 1. Bestellingen worden geleverd via een externe koerierdienst.
 2. De kosten van levering door een externe koerier zijn afhankelijk van het type product (grootte, gewicht) en de plaats van levering.
 3. De Winkel informeert elke klant over de leveringskosten op het moment van de bestelling.
 4. De leveringskost is een bijkomende kost ten opzichte van de prijs van de goederen en wordt er aan toegevoegd.

TIJDSTIP VAN VOLTOOIING

 1. De uitvoeringstermijn van de bestelling is over het algemeen niet langer dan 7 werkdagen (maandag t/m vrijdag, met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen), tenzij de verkoper met de klant een andere, voor de klant geschikte levertijd van meer dan 7 werkdagen is overeengekomen. Een uitzondering kan een overeenkomst zijn voor artikelen die op dat moment niet beschikbaar zijn. In dit geval stelt de winkel, voordat de bestelling wordt bevestigd, d.w.z. voor de uitvoering ervan, de klant onmiddellijk op de hoogte van de verwachte leveringsdatum en bepaalt hij of de klant de bestelling wenst te behouden.
 2. De Klant kan de Orderstatus op de website van de Winkel controleren in de sectie “Ordergeschiedenis” nadat hij of zij is ingelogd op zijn of haar individuele account.

ONTVANGSTBEVESTIGINGEN EN BTW-FACTUREN

 1. Voor elk artikel dat op de website wordt gekocht, wordt het originele aankoopbewijs of de originele factuur meegeleverd.
 2. Indien de Klant in het stadium van de registratie of het indienen van de bestelling geen fiscaal identificatienummer heeft opgegeven en een aanvraag voor een factuur heeft aangegeven, kan het fiscaal identificatienummer niet op de factuur worden vermeld.
 3. Op verzoek van de Klant zal de Winkel de inhoud van de factuur aanvullen met het door de Klant opgegeven fiscaal identificatienummer.

PRODUCT LEVERING

 1. Het moment van vrijgave van de goederen is het moment van ontvangst van de goederen van de vervoerder.
 2. Het bewijs van de vrijgave van de goederen is het door de klant afgegeven document of het door hem ondertekende cognossement.
 3. De winkel is aansprakelijk voor eventuele schade aan de goederen die tijdens het transport is ontstaan.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN AAN HET PRODUCT EN NIET-OVEREENSTEMMING

 1. Indien de Klant geen natuurlijke persoon is, die de producten koopt voor doeleinden die geen verband houden met de activiteiten van professionele of zakelijke aard (ondernemer), dan wordt de koopovereenkomst beheerst door het Burgerlijk Wetboek van de verkoop (Wet van 23 april 1964 – Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, punt . 93, 1971, zoals gewijzigd.). Klachten en vorderingen met betrekking tot gebreken aan goederen (zaken) kunnen overeenkomstig dit reglement worden gemeld. In dit geval zijn de bepalingen van de leden 2 en 8-11 niet van toepassing.
 2. In het geval dat de klant een natuurlijk persoon is, die de producten koopt die niet rechtstreeks verband houden met zijn professionele of commerciële activiteiten (consument), dan is de koopovereenkomst in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 27 juli 2002 betreffende de specifieke voorwaarden voor de verkoop aan consumenten en de wijzigingen van het burgerlijk wetboek (Staatsblad nr. 141, punt . 1176). Klachten en vorderingen wegens niet-naleving van de overeenkomst door het product (grondstof) kunnen overeenkomstig deze voorwaarden worden gemeld, alsook via de volgende procedure voor de controle van zendingen.
 3. De klant dient de status van de zending te bepalen op het moment van ontvangst, en in het geval van een spoor van de zending of de verzegeling, sluitingen en muren die zijn geschonden of andere schade, dient de klant de vervoerder op de hoogte te stellen van zijn voorbehoud en te verzoeken om het opstellen van een protocol om de status van de zending te bepalen.
 4. In geval van schade of verlies van de zending, die niet kon worden gezien in het stadium van ontvangst van de levering, dient de klant de vervoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn voorbehoud en te verzoeken om het opstellen van een schaderapport.
 5. Het niet beschikken over een protocol dat de status van de zending bepaalt, sluit het indienen van een claim (claims als gevolg van gebreken aan het product of niet-naleving van de overeenkomst) niet uit en is alleen bedoeld om de behandeling ervan te bespoedigen en de procedure te vergemakkelijken.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN TERUGGAVE VAN DE GOEDEREN

 1. De consument heeft het recht om een op afstand gesloten overeenkomst te herroepen, overeenkomstig de wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van de rechten van de consument en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gevaarlijke producten (Staatsblad nr. 22, punt 271, zoals gewijzigd).
 2. Herroeping kan plaatsvinden binnen 10 dagen na de datum van levering van de goederen aan de consument, en indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van diensten vanaf de datum van de sluiting, zonder opgave van redenen voor de herroeping. Om aan deze termijn te voldoen, dient vóór het verstrijken van deze termijn een verklaring te worden gestuurd naar de e-mail hello@verumdrinks.com of te worden gemaild naar het adres – Verum Nutrition BV. De klant kan gebruik maken van het model van de verklaring in bijlage 1 bij de voorwaarden.
 3. De consument heeft in de volgende gevallen geen herroepingsrecht:
  1. de dienst is begonnen, met instemming van de consument, voor het verstrijken van 10 dagen na de datum van de overeenkomst,
  2. met betrekking tot audio- en video-opnamen en gegevens die op gegevensdragers zijn opgenomen nadat de consument de originele verpakking heeft verwijderd;
  3. overeenkomsten voor diensten waarvan de prijs of vergoeding uitsluitend afhankelijk is van de prijsontwikkeling op de financiële markt ;
  4. bepalingen met kenmerken die de consument in de overeenkomst heeft aangegeven of die nauw met zijn persoon verbonden zijn ;
  5. bepalingen die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggezonden of die snel kunnen verslechteren;
  6. het ter beschikking stellen van de pers;
  7. diensten in verband met gokken .
 4. In geval van herroeping van de overeenkomst is de klant verplicht de gekochte goederen in ongewijzigde staat te retourneren, tenzij een wijziging noodzakelijk was in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Aan deze verplichting wordt niet voldaan in geval van terugzending van de gekochte goederen in consignatie voor levering. Dergelijke artikelen worden niet in ontvangst genomen door de winkel.
 5. Terugzending van de goederen door de klant gebeurt onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen. In dit geval draagt de consument de kosten voor het terugsturen van de goederen naar Verum Nutrition BV.
 6. Terugbetaling van het door de klant betaalde bedrag, rekening houdend met de kosten van de verzending van de goederen naar de klant, zal onmiddellijk gebeuren, uiterlijk binnen 14 dagen na de annulering.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. De beheerder van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de Verkoper – Verum Nutrition BV.
 2. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van klanten om orders en contracten voor het leveren van elektronische diensten correct uit te voeren, om andere legitieme doelstellingen van beheerders of ontvangers van de gegevens te vervullen en om de doeleinden waarvoor de klant toestemming geeft (ook voor marketingdoeleinden). De persoonsgegevens van de klant worden op een veilige manier verwerkt, zoals vereist door de wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.
 3. Het indienen van persoonsgegevens door de klant is vrijwillig, maar het ontbreken van toestemming voor de verwerking verhindert het opzetten van een account in de winkel of het doen van een bestelling.
 4. De klant heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.
 5. De klant wordt altijd geïnformeerd over de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in de Store-database, in het stadium van de bestelling en de registratie. Toestemming wordt gegeven door het juiste vakje aan te vinken tijdens de Registratie of de bestelling.
 6. De Verkoper gebruikt “cookies”. De informatie die wordt verzameld met behulp van “cookies” maakt het mogelijk om diensten en inhoud aan te passen aan de individuele behoeften en voorkeuren van klanten, en om algemene statistieken te genereren met betrekking tot het gebruik van de winkel door klanten. Het uitschakelen van de opslag van “cookies” in de webbrowser verhindert het gebruik van de Winkel niet, maar kan wel enig ongemak of beperkingen op het gebruik ervan veroorzaken.

JURISDICTIE

 1. Bij geschillen tussen Verum Nutrition en de consument, die voortvloeien uit transacties die onder deze voorwaarden vallen, is de bevoegde rechter volgens de bepalingen van de wet een rechter.
 2. In geval van geschillen tussen Verum Nutrition en de klant, anders dan vermeld in de paragraaf. 1, die voortvloeien uit transacties waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is de bevoegde rechter de rechtbank die bevoegd is op grond van de locatie van het hoofdkantoor van de verkoper.

CONTACT

 1. Alle correspondentie en goederen retouren of klachten dienen te worden gestuurd naar het adres van de Verkoper – Verum Nutrition BV.
 2. De Klant kan ook contact opnemen met de Winkel via de e-mail hello@verumdrinks.com.

ALS LAATSTE

 1. De voorwaarden worden uitsluitend in elektronische vorm aan klanten verstrekt.
 2. De klant heeft de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden af te drukken en op te slaan op zijn eigen gegevensdrager.
 3. Voor zover de wet dit toestaat, heeft de verkoper de mogelijkheid om wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen, met name om redenen die voortvloeien uit wijzigingen in de wet die van invloed zijn op de bepalingen van de Voorwaarden en om technische redenen.
 4. Klanten met een account in de winkel worden 14 dagen voor de inwerkingtreding van wijzigingen in de voorwaarden per e-mail op het bij de registratie opgegeven adres geïnformeerd. Bovendien zullen de gewijzigde voorwaarden gedurende 14 dagen voor de inwerkingtreding van de wijzigingen beschikbaar worden gesteld op de website van Verum Nutrition.
 5. De Klant aanvaardt of weigert nogmaals de bepalingen van de nieuwe voorwaarden, indien de inhoud van de voorwaarden is gewijzigd sinds de laatste aanmelding.
 6. Bestellingen die vóór de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Voorwaarden worden ingediend, worden uitgevoerd in overeenstemming met de bewoordingen van de Voorwaarden op het ogenblik van de indiening van de bestelling.
 7. De voorwaarden zijn van kracht sinds 1 januari 2020.